اجرای پروژه آبخیزداری حوزه زو (روستای تفتازان-شهرستان شیروان)

/
بازدید از اجرای پروژه آبخیزداری حوزه زو در تاریخ 27/7/99انجام گرفت.…

ادامه همکاری بانوان پته دوز روستای قلهک سفلی با پارک علم و فناوری شهرستان شیروان

/
یکی از راه هاي توانمندسازي زنان روستایی، ایجاد اشتغال هاي…

پروژه آموزشی معیشتی روستای قلهک سفلی (شهرستان شیروان)

/
پس از پیگیرهای بعمل آمده توسط تسهیلگر پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخ…