نوشته‌ها

,

تحلیل وضعیت موجود روستای کهنه جلگه (شهرستان مانه و سملقان)

/
به منظور تحلیل وضعیت موجود روستای کهنه جلگه و شناسایی مشکلات …