نوشته‌ها

تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای سرداب

/
تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای سرداب (سه شنبه مورخه…

تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای تفتازان:

/
تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای تفتازان (شنبه مورخه:…

بازدید از پروژه منارید سمنان / خرداد 94

/
بازدید مشاور استاندار و کارشناسان منابع طبیعی و نمایندگان فرما…