نوشته‌ها

,

برگزاری جلسه با دهیار و شورای اسلامی روستای راستقان (شهرستان راز و جرگلان)

/
در تاریح 99/04/26 در راستای اهداف صندوق توسعه ملی جلسه ای با حضو…