نوشته‌ها

,

برگزاری جلسه با دهیار و شورای اسلامی روستای ارکان ( شهرستان بجنورد)

/
در تاریخ 99/04/30 در راستای اهداف صندوق توسعه ملی جلسه ای با حضو…

بازدید از پروژه منارید سمنان / خرداد 94

/
بازدید مشاور استاندار و کارشناسان منابع طبیعی و نمایندگان فرما…