نوشته‌ها

,

برگزاری جلسه با دهیار و شورای اسلامی روستای ارکان ( شهرستان بجنورد)

/
در تاریخ 99/04/30 در راستای اهداف صندوق توسعه ملی جلسه ای با حضو…