شرکت بلد های محلی در مسابقه چای و دمنوش سنتی

/
اتفاقات خرسند کننده پس از برگذاری دوره ها و بازدید ها و کارگا…

مرحله اول اسفنج گذاری دام های روستای یالانچی- شهرستان مانه و سملقان

/
پس از شناسایی دامداران پیشرو در روستای یالانچی بمنظور اصلاح نژاد دام س…

جانمایی مخزن ذخیره آب شرب روستای ارناوه شهرستان مانه و سملقان

/
باتوجه به مشکل کیفی آب شرب روستای ارناوه که در حال حاضر از ی…

لوله گذاری و احداث آبشخور روستای بربرقلعه شهرستان مانه و سملقان

/
با توجه به درخواست دامداران روستای بربرقلعه مبنی بر نیاز به احد…

بهره برداری از پروژه لوله گذاری و احداث آبشخور روستای رباط شهرستان شیروان

/
پروژه لوله گذاری به طول 600 متر از محل منبع آب تا محل آبشخ…

جلسه گروه برنامه و توسعه روستای شناقی سفلی

/
با توجه به تهیه طرح مرتعداری روستای شناقی سفلی با مشارکت بهره بر…

برگزاری جلسه صندوق گروه برنامه و توسعه روستای تازه قلعه

/
جلسه ی صندوق گروه برنامه و توسعه روستای تازه قلعه در تاریخ 98٫06٫10 در …

انتقال و استقرار دستگاه های نخ ریسی در روستای رباط

/
با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با بانوان روستای رباط جهت …