مرحله اول اسفنج گذاری دام های روستای قلهک

/
با توجه به اتمام تست بروسلوز و آبستنی، در مورخه 98.05.26 عملیات اسفنج…

نشست ماهیانه صندوق گروه برنامه و توسعه روستای شناقی سفلی

/
جلسه ی صندوق گروه برنامه و توسعه روستای شناقی سفلی در تاریخ 98.05.22 در…

مرحله اول اسفنج گذاری تعداد 90 راس از دام های روستای سرداب

/
با توجه به اتمام تست بروسلوز و آبستنی، در مورخه 98.05.9 عملیات اسفنج …

تاکید دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به استفاده از ظرفیت های گردشگری استان

/
تیم پروژه مدیریت جامع حوضه آبخیز خراسان شمالی در مراسم اسقبال از رئیس ج…

جانمایی 100 هکتار عرصه طبیعی و مستعد به منظور کپه کاری گیاه دارویی-صنعتی باریجه

/
پیرو پیشنهاد اجرای عملیات کپه کاری گیاه دارویی-صنعتی باریجه و ت…

اتمام تزریق هورمون ، اسفنج گذاری و قوچ اندازی سیکل دوم عملیات اصلاح نژاد دام سبک روستای رزقانه تیر ماه 98

/
پیرو گزارش های قبلی عملیات اسفنج گذاری در مورخه 1/4/98 به اتمام رسید و…

بازدید از شیلات رزقانه 98/4/4

/
پس از هماهنگی های صورت گرفته، مدیریت و کارشناسان محترم شیلات جهاد …

احداث حمام ضدکنه روستا های رزقانه و پیربز

/
با عنایت به انسجام سازمانی و پیگیری های صورت گرفته از طریق قرارگ…

اجرای عملیات آبخیزداری خشکه چین به حجم 480 متر مکعب در روستای پیربز

/
جناب آقای مهندس حسن زاده کارشناس مسئول محترم آبخیزداری اداره منابع طبی…