, , , ,

روستای رباط

/
روستای رباط با توجه به آخرین تقسیمات کشوری جزو دهستان قوشخانه بالا…
, , , ,

روستای شناقی سفلی

/
روستای شناقی سفلی واقع درخراسان شمالی شهرستان شیروان بخش قوشخانه پایی…

روستای قلهک

/
روستای قلهک شامل دو روستای علیا و سفلی میباشد. که به فاصله ت…

روستای سرداب

/
روستای سرداب در فاسله 79 کیلیومتری شمال شیروان قرار دارد. مرد…

روستای تفتازان

/
روستای تفتازان در فاصله ۵۴ كيلومتري شمال غربي شيروان در خراسان شم…