عملیات سنگی و ملاتی ریین –شیر آباد

/
مقدمه رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخ…

آموزش و راه اندازی صنایع دستی (پته دوزی) ویژه بانوان

/
صنایع دستی روستایی به عنوان بخشی مهم در اقتصاد و جذب گردشگر…

احداث کانال بتنی انتقال آب روستای بربرقلعه-تازه قلعه

/
بخش كشاورزي با 92 درصد بزرگترين و مهمترين مصرف كننده آب در…

واگذاری اراضی ملی در روستای بربرقلعه جهت طرح سمت توسعه روستایی

/
اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی به استناد قانون واگذا…

ساخت بند ملاتی روستای ارناوه

/
مقدمه رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخ…

احداث 2 باب آبشخور و مرمت چشمه در حوزه شیرین دره در سال97

/
مراتع منبع اصلی تولیدات دامی در ایران است، که مورد استفاده دامهای زی…
,

احداث دیوار ساحلی روستای بربرقلعه به حجم750مترمکعب

/
مقدمه رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخالتهای انسا…