, , , ,

روستای رباط

/
روستای رباط با توجه به آخرین تقسیمات کشوری جزو دهستان قوشخانه بالا…
, , , ,

روستای شناقی سفلی

/
روستای شناقی سفلی واقع درخراسان شمالی شهرستان شیروان بخش قوشخانه پایی…

احداث راه دسترسی بین مزارع روستای تفتازان

/
بدلیل طولانی بودن مسیر راه بین مزارع و تخریب منابع طبیعی اهالی روس…

پروژه آموزشی معیشتی نساجی روستای تفتازان

/
زنان از ارکان اصلی خانواده به ویژه در مناطق روستایی محسوب می‌ش…

اجرای پروژه معیشتی قالیبافی روستای سرداب

/
انسان‌های اولیه از پوست حیوانات به عنوان زیرانداز خود استفا…

مرمت سه دهنه چشمه و احداث سه باب آبشخور بتنی در روستای قلهک

/
مراتع منبع اصلی تولیدات دامی در ایران است، که مورد استفاده دامهای زی…

احداث کانال بتنی انتقال آب و سازه سنگی ملاتی روستای تفتازان

/
نیاز روز افزون به آب برای شرب و کشاورزی و صنعت از یک سو و محدود بودن م…

احداث حمام ضد کنه روستای رباط

/
کاهش تولید و تلفات ناشی از انگل­های خارجی دام یکی از موارد مهم ا…

احداث حمام ضدکنه روستای سرداب

/
با توجه به آلودگی بدن دام­ها با انگل­های خارجی واحتمال وقوع بیماری­های مخ…