احداث مزرعه الگویی کشت زعفران-روستای قتلیش

/
مقدمه: روش های سنتی فعلی که برای تولید و فرآوری زعفران به کار می رود…

احداث حمام ضد کنه روستای قتلیش

/
مقدمه انگلهای خارجی بدن دامها از نظر بیولوژیکی، مهم بوده و …

ایجاد 40 معیشت خانگی تولید صنایع دستی از طریق توسعه صنعت فرش ابریشمی در روستای قتلیش

/
مقدمه: مناطق روستايي، به مثابه يکي از مهمترين قطبهاي اقتصادي ک…

مدیریت مشارکتی منابع آب روستای قتلیش-احداث کانال انتقال آب کشاورزی

/
مقدمه نیاز روز افزون به آب برای شرب و کشاورزی و صنعت از …

مدیریت مشارکتی مراتع روستای قتلیش-احداث آبشخور دام

/
مقدمه صرفنظر از مقدار علوفه­ای که در سطح مرتع برای تغذیه…