بازدید رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان مانه و سملقان از کارگاه خیاطی روستای یالانچی

/
در تاریخ 98/3/23 بازدیدی باحضور رئیس اداره فنی حرفه ای شهرست…

نظارت و بازدید از روند عملیات پروژه احداث دیوار ساحلی روستای بربرقلعه

/
بازدیدی در تاریخ 98/03/13 با حضور مهندس قدیمی(کارشناس آبخیزداری …

بازدید کارشناس اداره کل گردشگری از منازل بانوان علاقه مند به ایجاد اقامتگاه بومگردی

/
پس از برگزاری کارگاه آموزشی بلد محلی و تو.سعه بوم گردی پایدار مهند…

بازدید تیم اجرایی پروژه مدیریت جامع و منارید خراسان شمالی از سایت پایلوت سمنان

/
اعضای تیم اجرایی پروژه مدیریت جامع و منارید استان خراسان شمالی …

بازدید تیم اجرایی پروژه مدیریت جامع و منارید خراسان شمالی از سایت پایلوت یزد

/
در مورخه خرداد 94، اعضای تیم اجرایی پروژه مدیریت جامع و منارید…