بازدید کارشناس جهاد کشاورزی از اراضی کشاورزی روستای تازه قلعه

/
پیرو ظرفیت سازی جوامع محلی و انسجام سازمانی صورت گرفته توسط تیم …

نظارت و بازدید از روند عملیات پروژه احداث دیوار ساحلی روستای بربرقلعه

/
بازدیدی در تاریخ 98/03/13 با حضور مهندس قدیمی(کارشناس آبخیزداری …

بازدید کارشناس اداره کل گردشگری از منازل بانوان علاقه مند به ایجاد اقامتگاه بومگردی

/
پس از برگزاری کارگاه آموزشی بلد محلی و تو.سعه بوم گردی پایدار مهند…