نوشته های پشتیبان سایت

بازدید از روستای گریوان و رختیان

بازدید از روستای گریوان و رختیان به منظور امکان سنجی بازدید جوامع محلی روستای قتلیش از فعالیت قالی از مهمترین دستاوردهای مهم پروژه  مدیریت جامع و منارید: از مهمترین دستاوردهای مهم پروژه مدیریت جامع و  منارید، می­توان به انتقال دانش و ارائه تجربیات موفق و پیشنهادات مثبت بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در راستای […]

بازدید مشاور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از پروژه مدیریت جامع و منارید

ایشان در ابتدای بازدید در محل دفتر برنامه ریزی و توسعه روستای قتلیش جلسه ­ای با اعضای گروه برنامه و گروه­ های خرد داشتند که نماینده جوامع محلی (حمیدی) در ارتباط با پتانسیل­ ها، ظرفیت­ ها و سرمایه انسانی روستا و اعتماد بالای مردم به پروژه  مدیریت جامع و منارید بیاناتی را ایراد فرمودند. ایشان […]

بازدید آقای گری لویس (نماینده مقیم دفتر عمران سازمان ملل متحد در ایران)

بازدید آقای گری لویس (نماینده مقیم دفتر عمران سازمان ملل متحد در ایران) از پایلوت پروژه مدیریت جامع و منارید خراسان شمالی دکتر سعادت (مدیر کل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه) و دکتر جزی (مدیر اجرایی ملی پروژه منارید)