نوشته های آقای عارف خانی

برگزاری دوره آموزش خیاطی روستای یالانچی

پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز: تامین هزینه مربی و وسیله ایاب و ذهاب (۲۵میلیون ریال) سازمان فنی و حرفه ای شهرستان :با تامین مربی آموزشی و ابزار آلات لازم از جمله چرخ خیاطی، اتو … -جوامع محلی: تامین مکان آموزش و خرید وسایل آموزش -نتایج: اشتغال زایی و دست یابی به لباس با کیفیت بالا

احداث دیوار ساحلی روستای بربرقلعه به حجم۷۵۰مترمکعب

مقدمه رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخالتهای انسان دچار فرسایش بستر، فرسایش و جابه جایی عرضـی میشوند. فرسایش رودخانه ای به نوبه خود موجب بروز خطرات و خسارات عدیده ای برای اراضـی مجـاور رودخانـه هـا و مسـتحدثات ساحلی میشود، به طوریکه سالانه میلیونها تن از خاکهای با ارزش اراضی […]

ساخت بند ملاتی روستای ارناوه به حجم۵۵۰مترمکعب

-اداره کل منابع طبیعی: تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی (۱۵۰۰میلیون ریال) -جوامع محلی: تامین نیروی کارگری -نتایج:  کنترل رسوبات، جلوگیری از خطر سیل گیری و توسعه بخش کشاورزی در مناطق پایین دست،  

دومین جلسه کمیته مدیریت حوزه آبخیز شهرستان مانه و سملقان

کمیته مدیریت حوزه آبخیز به عنوان اولین نهاد در پائین ترین سطح تصمیم گیري در سطح حوزه و نزدیکترین نهاد به جوامع محلی عمل نموده و تصمیمات و پیشنهادات خود در زمینه مدیریت پایدار آب و خاك را به کمیته برنامه ریزي و پایش استانی ارسال می دارد. این کمیته متشکل از نمایندگان منتخب حدود […]

اولین جلسه کمیته مدیریت حوزه آبخیز شهرستان مانه و سملقان

کمیته مدیریت حوزه آبخیز به عنوان اولین نهاد در پائین ترین سطح تصمیم گیري در سطح حوزه و نزدیکترین نهاد به جوامع محلی عمل نموده و تصمیمات و پیشنهادات خود در زمینه مدیریت پایدار آب و خاك را به کمیته برنامه ریزي و پایش استانی ارسال می دارد. این کمیته متشکل از نمایندگان منتخب حدود […]

تبدیل ۳۶هکتار از دیم زار های کم بازده (روستاهای محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان مانه و سملقان)

-اداره کل منابع طبیعی: تامین اعتبار و توزیع بذریونجه مساعد برای کاشت در اراضی دیم کمبازده و پرشیب (۴۰۰میلیون ریال) -جوامع محلی: تحویل و انتقال بذور و جایگزین نمودن الگوی کشت دیم زار های کمبازده به یونجه زار(۳۶ هکتار) -نتایج: حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، نفوذ بیشتر آب به زمین، بهره مندی اقتصادی بیشتر، […]

برگزاری چهارمین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید

چهارمین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید شهرستان شیروان در روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۸٫۲۱ ساعت ۱۰ در محل سالن جلسات فرمانداری به ریاست آقای دکتر امین رضا مرآتی فرماندار محترم شهرستان، با هدف پیگیری مصوبات جلسه سوم، بررسی دستاوردها و برنامه های آتی پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تحلیل دست […]

برگزاری سومین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید

سومین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز شهرستان شیروان در روز چهارشنبه مورخه ۹۶.۰۸.۲۴ ساعت ۱۲ در محل سالن جلسات فرمانداری به ریاست آقای دکتر امین رضا مرآتی فرماندار محترم شهرستان، با هدف پیگیری مصوبات جلسه دوم، بررسی دستاوردها و برنامه های آتی پروژه منارید برگزار شد. دکتر فرامرز، مدیر اجرایی پروژه مدیریت جامع […]