نوشته های آقای عارف خانی

تبدیل ۳۶هکتار از دیم زار های کم بازده (روستاهای محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان مانه و سملقان)

-اداره کل منابع طبیعی: تامین اعتبار و توزیع بذریونجه مساعد برای کاشت در اراضی دیم کمبازده و پرشیب (۴۰۰میلیون ریال) -جوامع محلی: تحویل و انتقال بذور و جایگزین نمودن الگوی کشت دیم زار های کمبازده به یونجه زار(۳۶ هکتار) -نتایج: حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، نفوذ بیشتر آب به زمین، بهره مندی اقتصادی بیشتر، […]

برگزاری چهارمین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید

چهارمین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید شهرستان شیروان در روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۸٫۲۱ ساعت ۱۰ در محل سالن جلسات فرمانداری به ریاست آقای دکتر امین رضا مرآتی فرماندار محترم شهرستان، با هدف پیگیری مصوبات جلسه سوم، بررسی دستاوردها و برنامه های آتی پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تحلیل دست […]

برگزاری سومین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید

سومین جلسه کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز شهرستان شیروان در روز چهارشنبه مورخه ۹۶.۰۸.۲۴ ساعت ۱۲ در محل سالن جلسات فرمانداری به ریاست آقای دکتر امین رضا مرآتی فرماندار محترم شهرستان، با هدف پیگیری مصوبات جلسه دوم، بررسی دستاوردها و برنامه های آتی پروژه منارید برگزار شد. دکتر فرامرز، مدیر اجرایی پروژه مدیریت جامع […]