نوشته های آقای عارف خانی

اعضای کارگروه شهرستانی مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان مانه و سملقان

فرآیند برنامه ­ریزی و مدیریت برای حوزه آبخیز نیازمند همکاری تمامی بخش­ها اعم از دولتی، جوامع محلی و بخش خصوصی در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی در سطح یک حوزه آبخیز است.در همین راستا ساختار مناسب برنامه ­ریزی و مدیریت جامع حوزه آبخیز، به منظور ساماندهی طرح­ها، برنامه­ ها و پیشنهادات مختلف از کلیه […]

شهرستان/ مساحت تعداد روستا/نسبت جمعیت روستاهای پایلوت بخش تعداد گروه های خرد روستایی جمعیت مساحت سال اقدام درصد پیشرفت به تفکیک شهرستان شیروان ۶۷۲۱۶ هکتار ۲۸ روستا ۱۰۳۷۰ نفر سرداب قوشخانه ۲۶ ۱۲۱۰ ۲۴۰۳ ۱۳۹۵ مساحت:۳۷ %   جمعیت:۴۴ % تفتازان قوشخانه ۱۶ ۳۱۰ ۲۲۷۳ قلهک(علیا و سفلی) قوشخانه ۱۳ ۳۰۰ ۲۷۸۲٫۱۲ شناقی قوشخانه ۱۱ […]

تبدیل ۶۳ هکتار از دیم زار های کم بازده (روستاهای محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان شیروان)

-اداره کل منابع طبیعی: تامین اعتبار و توزیع بذر یونجه مساعد برای کاشت در اراضی دیم کمبازده و پرشیب (۷۵۰میلیون ریال) -جوامع محلی: تحویل و انتقال بذور و جایگزین نمودن الگوی کشت دیم زار های کمبازده به یونجه زار(۶۳ هکتار) -نتایج: حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، نفوذ بیشتر آب به زمین، بهره مندی اقتصادی […]

ساخت بند ملاتی روستای ارناوه

مقدمه رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخالتهای انسان دچار فرسایش بستر، فرسایش و جابه جایی عرضـی میشوند. فرسایش رودخانه ای به نوبه خود موجب بروز خطرات و خسارات عدیده ای برای اراضـی مجـاور رودخانـه هـا و مسـتحدثات ساحلی میشود، به طوریکه سالانه میلیونها تن از خاکهای با ارزش اراضی […]

احداث ۲ باب آبشخور و مرمت چشمه در حوزه شیرین دره در سال۹۷

مراتع منبع اصلی تولیدات دامی در ایران است، که مورد استفاده دامهای زیادی قرار می گیرد و منافع غیر مستقیم آن شامل گیاهان دارویی و صنعتی، حفاظت خاک، کمک به نفوذ باران و تغذیه سفره های آب زیرزمینی، جلوگیری از کاهش سریع حجم مفید دریاچه سدها و در نتیجه کاهش خسارت سیل و غیره می […]

برگزاری دوره آموزش خیاطی روستای یالانچی

پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز: تامین هزینه مربی و وسیله ایاب و ذهاب (۲۵میلیون ریال) سازمان فنی و حرفه ای شهرستان :با تامین مربی آموزشی و ابزار آلات لازم از جمله چرخ خیاطی، اتو … -جوامع محلی: تامین مکان آموزش و خرید وسایل آموزش -نتایج: اشتغال زایی و دست یابی به لباس با کیفیت بالا

احداث دیوار ساحلی روستای بربرقلعه به حجم۷۵۰مترمکعب

مقدمه رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخالتهای انسان دچار فرسایش بستر، فرسایش و جابه جایی عرضـی میشوند. فرسایش رودخانه ای به نوبه خود موجب بروز خطرات و خسارات عدیده ای برای اراضـی مجـاور رودخانـه هـا و مسـتحدثات ساحلی میشود، به طوریکه سالانه میلیونها تن از خاکهای با ارزش اراضی […]

ساخت بند ملاتی روستای ارناوه به حجم۵۵۰مترمکعب

-اداره کل منابع طبیعی: تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی (۱۵۰۰میلیون ریال) -جوامع محلی: تامین نیروی کارگری -نتایج:  کنترل رسوبات، جلوگیری از خطر سیل گیری و توسعه بخش کشاورزی در مناطق پایین دست،