نوشته های آقای عارف خانی

کارگاه آموزشی تحلیل چالش ها و راهکارهای توانمندسازی زنان در روستای تازه قلعه- پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز برگزار شد.

  در زمستان ۹۸، کارگاه آموزشی تحلیل چالش ها و راهکارهای توانمندسازی زنان در روستای تازه قلعه- پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز برگزار شد. در این کارگاه  تسهیلگر پروژه گفت: هدف از برگزاری کارگاه آموزشی،  تحلیل چالش ها و راهکارهای توانمندسازی زنان است در ادامه با استفاده از تکنیک درخت مشکل و راه حل […]

بازدید ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیروان از کانال انتقال آب روستای شناقی سفلی (شهرستان شیروان)

این بازدید توسط ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبخیز شهرستان شیروان در تاریخ۹۸٫۱۰٫۱۱ از محل احداث کانال انتقال آب روستای شناقی سفلی بعمل آمد. پروژه ذکر شده با مشارکت ۵۰ درصدی جوامع محلی به طول ۲۰۰ متر کار شده است. که حدود ۲۰۰ متر دیگر نیز با همکاری و مشارکت مردم انجام خواهد شد. […]

بازدید کارشناس جهاد کشاورزی از اراضی کشاورزی روستای تازه قلعه

پیرو ظرفیت سازی جوامع محلی و انسجام سازمانی صورت گرفته توسط تیم اجرایی پروژه منارید و مدیریت جامع حوزه آبخیز استان خراسان شمالی؛ گروه برنامه ریزی توسعه روستای تازه قلعه درخواست تغییر مسیر کانال انتقال آب کشاورزی و بتنی نمودن آن را پیشنهاد دادند. به بیان اهالی روستا با توجه به اینکه کانال فعلی در […]

کارگاه آموزشی نحوه تشکیل تعاونی ها و تشکل ها منابع طبیعی و آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در روستای امیرآبادشهرستان فاروج برگزار گردید

این جلسه در تاریخ ۹۸٫۰۹٫۲۶ در محل منزل یکی از اهالی روستای امیر آباد با حضور جوامع برگزار گردید. در این جلسه اهمیت مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی عنوان گردید. با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی در حفظ و احیای منابع طبیعی مشارکت مردم میباشد تاکید ویژه بر تشکیل تعاونیها گردید تا […]

ارائه دستاوردها و تجربیات موفق پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز و منارید استان خراسان شمالی به اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

پیرو درخواست دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته پژوهش، دستاوردها و تجربیات موفق پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز و ترسیب کربن خراسان شمالی در حوزه توسعه روستایی در مورخه ۹۸/۰۹/۱۸، توسط دکتر فرامرز( معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و مدیر اجرایی استانی پروژه مدیریت جامع و منارید خراسان شمالی)، دکتر بهزادفر(مشاور رئیس سازمان مدیریت […]

کارگاه آموزشی تحلیل چالش ها و راهکارهای توانمندسازی زنان از محل صندوق توسعه ملی در روستای تازه قلعه پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز برگزار شد.

این کارگاه در مورخه ۹۸/۰۹/۱۷ با حضور اعضای گروه برنامه ریزی و توسعه روستای تازه قلعه -پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز خراسان شمالی برگزار شد. تسهیلگر پروژه (خانم نظری) گفت: هدف از برگزاری کارگاه آموزشی، تحلیل چالش ها و راهکارهای توانمندسازی زنان است در ادامه با استفاده از تکنیک درخت مشکل و راه حل […]

برگزاری کارگاه آموزشی جنگلکاری مشارکتی از محل صندوق توسعه ملی در روستای یالانچی-شهرستان مانه و سملقان

این کارگاه در آذرماه سال ۱۳۹۸ با حضور جمعی از اهالی روستای یالانچی-پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز خراسان شمالی و کارشناس جنگل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه سملقان (مهندس سبحانی)، با هدف آموزش جنگلکاری مشارکتی برگزار شد. آقای مهندس سبحانی ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم در فصل کار و برداشت […]

کارگاه آموزشی احداث و نگهداری بوستان روستایی در روستای بربرقلعه-شهرستان مانه و سملقان برگزار شد.

این کارگاه در مورخه ۹۸/۰۹/۱۱ با حضور اهالی روستای بربرقلعه – پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز باعرض سلام و ادب و تقدیر تشکر از مشارکت و حضور اهالی محترم روستا توسط تسهیلگر پروژه ( نظری) آغاز شد. خانم نظری در ابتدای کارگاه در ارتباط با احداث و نگهداری بوستان روستایی در راستای افزایش فضای […]

کارگاه آموزشی مدیریت چرا در شهرستان مانه و سملقان-روستای بربرقلعه برگزار شد.

این کارگاه در مورخه ۹ /۹۸/۱۱با حضور اهالی روستای بربرقلعه – پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز باعرض سلام و ادب و تقدیر تشکر از مشارکت و حضور اهالی محترم روستا توسط تسهیلگر پروژه (لیلا نظری) آغاز شد. در ادامه آقای مهندس رباطی (کارشناس امور دام ) در ارتباط با مدیریت چرا به نحوی که […]