نوشته های آقای عارف خانی

جلسه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل استان با رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جاجرم در خصوص ساماندهی شرکت تعاونی های این شهرستان

در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۵ جلسه ای با حضور مهندس سفیدگران، رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی استان، مهندس خاکدان نیا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم و مهندس بهادری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم برگزار گردید. در این جلسه در خصوص […]

جلسه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل استان با شرکت تعاونی های شهرستان فاروج

در تاریخ ۱۹/۰۸/۹۹ جلسه ای با حضور مهندس سفیدگران، رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت­های مردمی اداره کل، مهندس بتوئی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاروج، مهندس بهادری مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، خانم غائبی رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی­ فراگیر تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاروج در محل […]

جلسه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل استان با تعاونی های شهرستان بجنورد

در تاریخ ۰۷/۰۸/۹۹ جلسه ای با حضور مهندس سفیدگران، رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت­های مردمی اداره کل، دکتر سمیعی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد، مهندس امیری، کارشناس آموزش و ترویج شهرستان بجنورد، مهندس بهادری مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی­ فراگیر حافظان میراث کهن […]

اجرای پروژه آبخیزداری حوزه زو (روستای تفتازان-شهرستان شیروان)

بازدید از اجرای پروژه آبخیزداری حوزه زو در تاریخ ۲۷/۷/۹۹انجام گرفت. احجام تعیین شده بترتیب ۹۰۵ مترمکعب عملیات گابیون و ۵۲۴ مترمربع  عملیات چپری میباشد. در حال حاضر حدود ۸۰% از این حجم ها کار شده است.

ادامه همکاری بانوان پته دوز روستای قلهک سفلی با پارک علم و فناوری شهرستان شیروان

یکی از راه هاي توانمندسازي زنان روستایی، ایجاد اشتغال هاي کوچک و فعالیت هاي غیرزراعی است؛این فعالیت ها نه تنها باعث افزایش تولیدات ملی و اشتغالزایی می شود بلکه به استقلال اقتصادي و توسعه توانایی هاي اجتماعی و شخصیتی زنان روستایی منجر می گردد . پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز در زمستان سال ۱۳۹۵ […]

جلسه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل استان با تعاونی های شهرستان مانه و سملقان

در تاریخ ۰۱/۰۸/۹۹ جلسه ای با حضور مهندس سفیدگران، رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت­های مردمی اداره کل،مهندس فلاحی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه و سملقان، مهندس قدیمی مسئول آموزش و ترویج شهرستان، مهندس بهادری مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و مدیران عامل شرکت تعاونی­های فراگیر مهرپویان قرخود مانه […]

جلسه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل استان با تعاونی های شهرستان اسفراین

در تاریخ ۲۴/۰۷/۹۹ جلسه ای با حضور مهندس سفیدگران، رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت­های مردمی اداره کل، مهندس بهادری مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و مدیران عامل شرکت تعاونی­های فراگیر دهستان کویر میاندشت و فراگیر توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسفراین در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسفراین […]

پروژه آموزشی معیشتی روستای قلهک سفلی (شهرستان شیروان)

پس از پیگیرهای بعمل آمده توسط تسهیلگر پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز و هماهنگی های انجام شده با پارک علم و فناوری شهرستان شیروان و همچنین با توجه به برگزاری کلاس های آموزش های بمنظور توانمند سازی جوامع محلی، هم اکنون بانوان روستای قلهک سفلی تعداد ۱۲ عدد پته جهت دوخت و آماده سازی […]

نشست ماهیانه صندوق گروه برنامه و توسعه روستای قلهک ها

این جلسه در تاریخ ۳۰/۷/۹۹ در محل مسجد روستای قلهک علیا با حضور تسهیلگر پروژه مدیریت جامع برگزار گردید. طبق صورتجلسه پیوست شده تمامی اعضای صندوق گروه برنامه و توسعه در قلهک پایین مبالغ ماهانه خود را بروزرسانی نموده و اعضای وام گیرنده نیز اقساط خود را پرداخت نمودند. در حال حاضر موجودی صندوق روستا […]

جلسه تحلیل وضعیت روستای کاکلی

جلسه با حضور تسهیلگران گروه آموزش و ترویج  و پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز در تاریخ ۹۹٫۶٫۱۱ در روستای کاکلی برگزارگردید. کاکلی روستایی در دهستان قوشخانه بالا؛ بخش قوشخانه، شهرستان شیروان و در فاصله ۵۷ کیلومتری از شیروان قرار دارد. بازدید بمنظور بررسی وضعیت موجود و ثبت پیشنهادات و مشکلات موجود جوامع و بهره […]