پنجمین کمیته استانی پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید خراسان شمالی برگزار شد.

پیرو دعوتنامه شماره ۲۷۵۹/۳/۴۱، مورخ ۲۹/۲/۹۸ پنجمین جلسه کمیته مدیریت جامع و منارید استان خراسان شمالی حوزه آبخیز سد شیرین دره روز سه شنبه مورخه ۳۱/۰۲/۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی به ریاست معاون محترم استاندار استان و رئیس کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید استان جناب آقای مهندس رجب زاده و با حضور اعضای کمیته استانی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید استان برگزار شد. از اهداف اصلی برگزاری جلسه مذکور ارزیابی اثرات و نتایج اجرای پروژه، بررسی چالش ها،  پیشنهادات و نقطه نظرات اعضای محترم کمیته در راستای اجرای بهتر پروژه در روستاهای پایلوت بود.

در آغاز جلسه حسن وحید، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، ضمن عرض سلام و ادب و تقدیر و تشکر از مهندس رجب زاده به منظور حمایت ایشان از پروژه های مشارکتی منابع طبیعی و حضور نمایندگان جوامع محلی، به معرفی اجمالی حوزه و به بیان هدف و دستور کار این جلسه پرداخت.

سپس محمد فرامرز، مدیر اجرایی استانی پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید  ضمن معرفی اجمالی پروژه در ارتباط با چارچوب الگویی اجرایی مدل مدیریت جامع حوزه آبخیز که از ۷ گام اصلی تشکیل شده است توضیحاتی ایراد نمود و به خود ارزیابی اثرات و نتایج پروژه های اجرایی در محدوده پروژه از جمله پروژه های آموزشی-معیشتی، مدیریت مراتع، مدیریت منابع آب، بیولوژیکی، آبخیزداری، استفاده از انرژی های نو و انسجام سازمانی و مردمی پرداخت. وی در پایان ضمن اولویت بندی نیازهای جوامع محلی،  پیشنهاداتی را در راستای اجرای بهتر پروژه مطرح کرد.

در ادامه این جلسه مهندس جهانی، نماینده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه جوادالائمه استان، نتایج موفق اقدامات مشترک پروژه مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منارید با قرارگاه پیشرفت و آبادانی در زمینه اصلاح نژاد دام در روستاهای پایلوت شهرستان بجنورد ارائه نمود و گفت یکی از برنامه های مشترک پروژه مدیریت جامع و منارید با قرارگاه در سال ۱۳۹۸ تعمیم  پروژه موفق اصلاح نژآد دام  به سایر شهرستان ها است.

مسعودی، نماینده جوامع محلی روستای قلهک ضمن تشکر از اداره کل منابع طبیعی و تیم پروژه مدیریت جامع و منارید یکی از دلایل موفقیت پروژه را اولویت بندی مشارکتی مشکلات دانستنو بیان کرد الگوی اجرایی و نحوه ورود تسهیلگران پروژه به روستاها منجر به اعتماد کامل روستاییان به اداره کل منابع طبیعی شده است.

حمیدی، نماینده جوامع محلی روستای قتلیش، نیز ضمن تقدیر و تشکر و قدردانی از اداره کل منابع طبیعی بیان نمودند که این پروژه تاکنون مورد استقبال جوامع محلی قرار گرفته است و دلیل آن همراه بودن پروژه در تمامی مراحل با مردم بوده است. ایشان پروژه اصلاح نژآد دام را  در راستای اهداف حفظ منابع طبیعی و توانمندسازی جوامع محلی بسیار مثبت ارزیابی نمودند.

حیدری، داوری و خانم عاقلی نمایندگان جوامع محلی روستاهای تفتازان، سرداب و رزقانه نیز از زحمات پروژه تقدیر و تشکر نموده و به مشکلاتی از جمله سمت توسعه روستا، آنتن دهی، احداث کارگاه های مشارکتی صنایع دستی و … اشاره نمودند.

محمدرضا معموری، فرماندار محترم شهرستان مانه و سملقان به ورود بنیاد علوی به روستاهای شهرستان مانه و سملقان اشاره کرد و درخواست ارائه راهکار جهت جلوگیری از موازی کاری پروژه های مشارکتی  شد در پاسخ مهندس وحید بیان نمود که سایر پروژه ها می­توانند هماهنگ با تسهیلگران پروژه های مشارکتی منابع طبیعی وارد روستاها شوند.

محمدرضا رضایی، مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای گفت: بحث سوادآموزی و داشتن توانایی ارتباط برقرار کردن بر عهده آموزش و پرورش است و بعد از آن توانمندسازی و مهارت آموزی به عنوان یک نیاز اصلی بر عهده فنی و حرفه ای می باشد که  در این راستا تاکنون دوره های آموزشی زیادی در محدوده پروژه مدیریت جامع و منارید برگزار شده است.

مهندس صابری، معاون محترم بنیاد مسکن در ارتباط با مشکل سمت توسعه روستای سرداب راهکارهایی را جهت پیشبرد سریع تر اهداف مطرح نمود.

مهندس یزدانی، مدیر اجرایی استانی پروژه ترسیب کربن، دلیل مهاجرت روستاییان به شهر را نبود اشتغال و درامدزایی دانست و  یکی از راهکارهای  آن را تقویت صندوق اعتباری خرد بیان کرد و اولویت بندی مشارکتی مشکلات روستاها در پروژه مدیریت جامع و ترسیب کربن را به عنوان یک گام مهم و اساسی در راستای رضایت جوامع محلی اعلام نمود و حمایت از شرکت های تعاونی  در روستاهای پایلوت را لازم و ضروری دانست.

مهندس رجب زاده، معاون محترم معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری، ضمن تقدیر و تشکر از گزارش ارائه شده به اهمیت جمعیت بالای روستایی و موضوع گردشگری در سطح استان اشاره نمود و گفت آمار بالای جمعیت روستاها در استان هم یک فرصت است و هم یک تهدید و این امر  اهمیت توجه بیشتر به توسعه روستایی را نشان می دهد که در صورت عدم توجه به این موضوع در اثر مهاجرت به شهر ها و حاشیه نشینی شاهد مشکلات جدی خواهیم بود. ایشان ادامه دادند که دولت تدبیر و امید بحث تحرک اشتغال روستایی را بر اساس تسهیلات روستایی دنبال نموده است که لازم است در این راستا ظرفیت

و بستر سازی در روستاها ایجاد شود تا تسهیلات منجر به اشتغال و درامدزایی شوند .

همچنین وی افزود از دلایل موفقیت پروژه مدیریت جامع – منارید و ترسیب کربن استفاده ویژه از ظرفیت جوامع محلی، مطالعه، شناخت و بهره برداری است. تاثیر کار جوامع محلی و مشارکت مردمی در اجرای پروژه ها در پروژه مدیریت جامع مشاهده نمودیم.

وی افزود شبیه سازی و بومی سازی  این مدل توسط دانشگاه ها در حال انجام است تا بر این اساس این الگو به سایر روستاهای استان تعمیم داده شود  و بیان نمود که در موضوع پروژه مدیریت جامع و منارید ۴ بخش دولت ، جوامع محلی (نقش عمده)، بخش خصوصی و جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد را در کنار هم  داریم  که این مساله خود یکی از دلایل موفقیت این پروژه محسوب می گردد.

مصوبات جلسه

ردیف مصوبات مسئول پیگیری
۱ مقرر گردید  در خصوص رفع مشکل آنتن دهی موبایل روستای رزقانه ظرف مدت یک هفته ارائه گزارش شود. شرکت مخابرات استان خراسان شمالی
۲ مقرر گردید باقیمانده استعلامات سمت توسعه روستای سرداب ظرف مدت یک هفته اعلام گردد. اداره کل راه و شهرسازی، اداره برق، شرکت شهرکهای صنعتی فرش
۳ مقرر گردید مساعدت لازم جهت تعیین بانک عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به شرکت نیک پوشان طلوع مهر در خصوص راه اندازی تولیدی شلوار در محدوده پروژه ترسیب کربن اسفراین صورت گیرد. -بانک های عامل
۴ مقرر گردید مشکل طرح هادی روستای پیربز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۵ مقرر گردید واگذاری زمین های تجاری حاشیه جاده

قتلیش مورد پیگیری قرار گیرد.

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۶ مقرر گردید تقویت صندوق های اعتبارات خرد در روستاهای پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز-منارید و ترسیب کربن مورد پیگیری قرار گیرد. دفتر توسعه روستایی
۷ مقرر گردید تخصیص اعتبار جهت انجام مطالعات آبخیزداری روستای قتلیش مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. فرمانداری بجنورد- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
۸ مقرر گردید تخصیص اعتبار جهت  احداث کارگاه های صنایع دستی روستاهای سرداب و تفتازان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. فرمانداری و بخشداری شیروان-گردشگری
۹ مقرر گردید سمت توسعه روستای رزقانه و پیربز پیگیری گردد. اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۰ مقرر گردید احداث کانال انتقال آب در روستاهای پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز و منارید در اولویت قرار گیرد. سازمان جهاد کشاورزی
۱۱ مقرر گردید آسفالت جاده های روستاهای پایلوت مورد پیگیری قرار گیرد. اداره کل راه و شهرسازی،
۱۲ مقرر گردید احداث مدرسه روستای ارناوه که فاقد مدرسه می باشد مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. اداره کل آموزش و پرورش
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *