عملکرد کمی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی

با توجه به اهمیت و لزوم پایش و ارزیابی در پایان دوره پروژه، شاخص­ های کمی ذیل احصاء گردیده که توسط مشاور در سال پایانی باید بررسی شود.

جدول: عملکرد کمی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی

ردیفعنوان شاخص۱۳۹۳۱۳۹۷۱۴۰۰
۱مساحت پروژه در استان (هکتار)۱۲۶۰۰۰۲۳۶۰۰۰۲۳۶۰۰۰
۲تعداد روستاها و نقاط سکونتگاهی تحت پوشش۴۷۴۷
۳تعداد گروه های توسعه روستایی۱۴۱۲۰۰
۴اعضای گروه های توسعه روستایی۱۹۶۶۳۰۰۰
۵آموزش های پروژه (نفر – ساعت) ۶۶۶۵۱۱۰۰۰۰۰
۶آموزش های فنی و حرفه ای (کسب مهارت) (نفر – ساعت)۷۰۷۹۶۱۵۰۰۰۰
۷نهالکاری در پروژه با مشارکت جوامع محلی (هکتار) ۲۱۰۹۲۰۳۰۰۰
۸تولید نهال گلدانی با مشارکت جوامع محلی (هزار اصله)۱۶۰۵۰۰
۹ترسیب کربن حاصل از نهالکاری مشارکتی (تن)۱۹۱۲۵۱۰۰۰
۱۰ترسیب کربن از طریق حفاظت از جنگل های دست کاشت موجود (۲۰۰۰ هکتار تاغ کاری) (تن)۲۰۰۶۰۰۱۵۰۰
۱۱تعداد صندوق های خرد اعتباری روستایی۲۱۳۰
۱۲پس اندازهای مردمی در صندوق ها (میلیون ریال)۶۱۷۷۱۵۰۰۰
۱۳تعداد کل تسهیلات (فقره)۸۸۵۲۰۰۰
۱۴مبلغ کل تسهیلات (میلیون ریال)۳۱۸۲۴۴۵۰۰۰
۱۵تعداد تسهیلات از محل صندوق ها (فقره)۵۳۹۱۰۰۰
۱۶مبلغ تسهیلات از محل صندوق ها (میلیون ریال)۸۹۳۱۱۲۰۰۰
۱۷تعداد تسهیلات از محل منابع دستگاه ها (فقره)۳۴۶۶۰۰
۱۸مبلغ تسهیلات از محل صندوق ها (میلیون ریال)۲۲۸۹۳۲۰۰۰۰
۱۹اشتغال زایی (نفر)۱۶۵۳۰۰
۲۰پروژه های عمرانی خرد۱۸۳۰
۲۱اعضای شرکت تعاونی پروژه (نفر)۲۷۵۱۰۰۰
۲۲تعداد سهام شرکت تعاونی۴۶۸۱۵۰۰
۲۳تعداد دفاتر توسعه روستایی و تجهیز آن۱۷۲۵
۲۴تعداد روستاهای دارای سند توسعه روستایی۱۸۲۵
۲۵تعداد روستاهای دارای طرح کسب و کار ۲۲۲۵
۲۶انرژی های نو (مورد)۴۵
۱۰۰
۲۷مستندسازی (خبرگزاری ها، خبر تصویری، مصاحبه رادیویی، چاپ بروشور، چاپ کتابچه و…)۳۰۰۰۶۰۰۰
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *