برنامه کاری پروژه ترسیب کربن

به منظور دستیابی به اهداف مدنظر در پروژه ترسیب کربن برنامه کاری پروژه به شرح مراحل ذیل است:

الف:

– انتخاب محدوده پروژه بر اساس شاخص­ های تعیین شده   

– تعیین مدیر اجرایی استان    

– عقد موافقت نامه استانی با توجه به رویکرد پروژه           

 – انتخاب روستاهاي هدف بر اساس شاخص­ هاي تعیین شده پروژه

– تشریح شرح خدمات، وظایف، خصوصیات و ویژگی­ هاي مشاور و تسهیلگران بسیج جامعه محلی و توسعه روستایی 

 – انتخاب مشاور و تسهیلگران بسیج جامعه محلی و توسعه روستایی

– آموزش مشاور و تسهیلگران بسیج جامعه محلی و توسعه روستایی به­ منظور آشنایی با رویکرد و روش کار

ب-  بسیج جامعه محلی

 – برگزاري نشست اطلاع رسانی و هماهنگی با مقامات محلی (فرمانداري، بخشداري، شوراي بخش) براي معرفی پروژه

– برگزاري نشست اطلاع رسانی و هماهنگی با تمامی شوراها و معتمدین محلی روستاهاي هدف براي معرفی پروژه و اهداف آن

– برگزاري نشست آگاهی رسانی با تمامی اهالی روستاهاي هدف براي معرفی پروژه و درخواست انتخاب کمیته توسعه روستا تأیید و تشکیل کمیته مدیریت منابع و توسعه روستا

پ- مطالعه مشارکتی (ارزیابی منابع و نیازسنجی):

پس از معرفی طرح و بیان اهداف گروه و جلب اعتماد اولیه و برقراری ارتباط و آشنایی میان اعضای تیم پروژه با اهالی روستاهای محدوده طرح، نوبت به اجرای ابزارهای ارزیابی مشارکتی خواهد رسید تا به ­تدریج علاوه بر تکمیل اطلاعات درباره روستاها، به­ سمت برنامه‌ریزی جمعی در زمینه «توسعه پایدار» حرکت شود:

– تهیه نقشه منابع و اجتماعی روستا با مشارکت تمامی اهالی

جهت ترسیم نقشه اجتماعی، در جلساتی که با حضور افراد مطلع روستاها تشکیل می­ شود، از افراد خواسته خواهد شد که با مشارکت یکدیگر نخست کروکی روستای خود، هم داخل روستا، هم اراضی و راه‌های بیرون روستا را ترسیم کرده، پس از آن اماکن و اراضی موجود در روستا را مشخص کنند. در این رابطه، از روستاییان خواسته می­ شود تا محل استقرار خانواده‌ها، نحوه بهره‌برداری از اراضی، وضعیت آب‌های روستا، راه های خاکی و همچنین محدوده اراضی ملی را مشخص نمایند.

– گردش روستایی با کمیته هاي توسعه روستا

این تکنیک برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه کاربری‌ها و پوشش اراضی، فرصت‌ها و موانع موجود در مورد هر یک از منابع روستا است که در مرحله پیشین ترسیم شد. با بررسی هدفمند هر یک از عارضه‌های مورد نظر در مسیرهای راهپیمایی که همراه با تعدادی از اهالی صورت می‌گیرد، پیشنهادهای مستقیم آن­ها به­ منظور رفع مشکلات عمده روستا نیز دریافت و یادداشت می شود.

– روندیابی و تهیه تقویم روزانه و فصلی

جهت کسب اطلاع درباره تاریخ شفاهی روستاها در سال‌های اخیر، از شرکت کنندگان در جلسات خواسته می­شود تا در مورد موضوعات پر اهمیت در مورد توسعه روستا، نظیر وضعیت آب، مرتع، جمعیت، فعالیت­های کشاورزی و دامداری و باغداری، از قدیمی‌ترین تاریخی که از روستای خود به یاد دارند تا جدیدترین رویداد، بیاندیشند و سیر تاریخی روستا را در مورد هریک از آنها روایت کنند. در نهایت با انجام گفتگو میان گروه‌ها، این بحث جمع بندی می‌شود. به­منظور بررسی زمان‌بندی فعالیت‌های اهالی روستا در ساعت‌های مختلف روز، از آن­ها خواسته می­شود با رسم یک ساعت ۲۴ ساعته، فعالیت‌های زنان و مردان روستا را به تفکیک سن و فصول کاری مشخص کنند. همچنین، در نمودار دیگری از آ­­ن­ها خواسته می­شود که فعالیت‌هایی که در طول یک سال به تفکیک چهار فصل در روستا رایج است را ترسیم کنند.  

– تهیه ماتریس هزینه و درآمد و ماتریس هزینه و فایده براي تحلیل معیشت هاي موجود

جهت انجام تحلیل معیشت، یکی از مراحل اولیه، فهرست کردن مشاغل رایج در روستا و تکمیل ماتریس هزینه و درآمد هریک از مشاغل است. در جلسه‌ای که بدین منظور تشکیل می­ شود، نخست از اهالی درخواست می­ گردد که مشاغل رایج در روستا را فهرست کنند و به تفکیک خانواده‌ها عنوان کنند که کدام خانواده­ ها به کدام مشاغل ارتباط دارند. پس از آن، از شرکت‌کنندگان خواسته می ­شود تا متوسط هزینه و درآمد هر‌یک از مشاغل را در طول یک سال محاسبه کنند.

– شناسایی ساختارهاي اجتماعی و رهبران محلی و ترسیم نمودار ون براي تحلیل سازمانی

 مشخص می­ شود وضعیت ارتباط با دستگاه ­های دولتی به چه شکل است. در نمودار ون هر چه فاصله دستگاه از روستا دورتر باشد ارتباط کمتر است و بالعکس. همچنین هر چه دایره بزرگتر باشد اهمیت دستگاه زیاد است و بالعکس. برقراری با دستگاه­ ها را از جایی شروع می­ کنیم که دایره بزرگتر باشد. در ضمن اگر دایره بزرگ بود و فاصله دور بود الولویت با آن دستگاه است.

– نیازسنجی مشارکتی و اولویت بندي نیازها با مشارکت تمامی اهالی

به­ منظور اولویت‌بندی مشکلات و نیازها برای توسعه روستا، از تحلیلگران خواسته می­ شود تا با در نظر گرفتن یک آینده مطلوب در چشم اندازی چندساله، مهم­ترین فعالیت‌هایی که به نظر ایشان در مورد بهبود وضعیت روستا لازم است را به صورت فرد به فرد و استفاده از نظرات شخصی خود فهرست کنند. به­ منظور جلوگیری از تأثیرپذیری گروه‌های حاشیه از نظرات افراد پیشرو، سپس نظرات جمع­ آوری و دسته ­بندی خواهد شد و با استفاده از ماتریس زوجی اولویت بندی می ­شود.

– ترسیم درخت مشکلات براي تحلیل مشکلات و پیشنهاد راه حل و ها راه کارهاي بومی

در این مرحله از کار، دلایل ایجاد مشکل، پیامدهای مشکل و راه­کارهای برطرف نمودن آن بررسی می­ شود.

– برگزاري نشست هاي جداگانه با کشاورزان، دامداران، زنان و جوانان در صورت نیاز           

 – تحلیل ذینفعان      

– بررسی مطالعات انجام شده و جمع ­آوري اطلاعات مورد نیاز (دانش بومی، شناسایی پتانسیل­ هاي شغلی، شناسایی و معرفی مشاغل سازگار با محیط زیست)    

– تهیه و تدوین گزارش مطالعات به تفکیک روستاهاي هدف

– جمع ­آوري برنامه هاي ادارات و سند توسعه در سطح استان و شهرستان           

– جمع بندي گزارش ­ها

ت- تشکیل صندوق

– آموزش و تدوین آیین نامه صندوق اعتبارات خرد روستایی          

– بررسی آیین نامه­ ها و تشکیل گروه­ هاي صندوق

 – بررسی آیین نامه ­ها و تشکیل گروه­ هاي صندوق

– برگزاري اولین نشست پس انداز ماهانه گروه­ هاي صندوق و آموزش حسابداري و ثبت اولین پس انداز

– برگزاري دومین نشست پس انداز ماهانه و ثبت دفاتر سرگروه­ ها      

– آموزش ثبت دفاتر پس انداز به سرگروه­ ها

– برگزاري سومین پس انداز ماهانه و ثبت دفاتر پس انداز                     

 – آموزش حسابداري به حسابدار صندوق­ ها

– آموزش نوشتن طرح­ هاي درآمدزا                              

– آموزش نحوه پرداخت وام و فرم هیأت مدیره و تعهدنامه

– برگزاري چهارمین پس انداز ماهانه و پرداخت وام      

– آموزش نرم افزارحسابداري به حسابدار صندوق

– برگزاري چهارمین پس انداز ماهانه و پرداخت وام      

– آموزش نرم افزارحسابداري به حسابدار صندوق

– بازدید از طرح ­هاي درآمدزا                                   

  – برگزاري نشست هاي ماهانه پس انداز، پرداخت و بازپرداخت وام

– بررسی حساب­ ها و ثبت دفاتر و نشست با هیأت مدیره صندوق

– پیگیري عقد قرارداد با صندوق براي انجام فعالیت­ هاي اجرایی منابع طبیعی به منظور تأمین منابع مالی صندوق

ث- تعاونی توسعه روستایی

– تشکیل کمیته توسعه منطقه/حوزه                                           

– تدوین آیین نامه و اساسنامه کمیته         

– پیگیري ثبت تعاونی روستایی                                                  

– برگزاري نشست هاي تعاونی

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *