آموزش و راه اندازی صنایع دستی (پته دوزی) ویژه بانوان

صنایع دستی روستایی به عنوان بخشی مهم در اقتصاد و جذب گردشگر بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، در چارچوب هدف سند پروژه “تقويت و انسجام سازماني براي مديريت يكپارچه منابع طبيعي” كه به منظور تمرين مديريت پايدار منابع آب و خاك، از طريق فرآيندهاي مشاركت مدارانه جهت دسترسي به توسعه پايدار تعريف و مصوب شده است، سازمان جنگل ها و مراتع كشور با حمايت و پشتيباني سازمان تسهيلات جهاني محيط زيست/ برنامه عمران ملل متحد با همكاري ساير دستگاهها، اقدامات لازم در زمينه پياده سازي توسعه پايدار با تاكيد بر حفظ منابع آب و خاك را از طريق توانمندسازي جوامع محلي به خصوص زنان و جوانان و به وسيله ايجاد زمينه هاي مناسب و انسجام سازماني و رويكرد مشاركتي در برنامه هاي توسعه فراهم نمايد. گزارش حاضر عملکرد مدیریت جامع منابع طبیعی در حوزه آبخیز ارناوه- شیرین دره استان خراسان شمالی را بر اساس چارچوب الگویی مدیریت جامع حوزه آبخیز ارائه می­دهد. با توجه به مبادله موافقتنامه استانی در مورد تقویت و انسجام سازمانی در مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در حوزه پروژه منارید، پته دوزی یکی از مهمترین فعالیتهای سطح حوزه می باشد.

مشارکت زنان روستایی با توجه به نقش آنها در خانواده و جامعه به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه قلمداد می شود. ایجاد بسترهای خودباوری و مهارت آموزی ویژه بانوان، معرفی مشاغل مناسب با شرایط فرهنگی و زیستی هر روستا به ایشان، آشنایی انها با دانش روز در زمینه جلوگیری از تخریب سرزمبن، بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محافظت از محیط زیست، دسترسی به سرمایه به منظور ایجاد اشتغال، حضور در تصمیم سازی و برنامه ریزی روستا از جمله اقدامات پروژه مدیریت جامع و  منارید استان خراسان شمالی در راستای حضور فعال زنان در امر توسعه است. چراکه نقش سازنده و تاثیرگذار زنان در روستاها در انتقال فرهنگ و ارزشها به نسل آینده غیرقابل انکار است. در روستای پایلوت بربرقلعه- تازه قلعه، گروه برنامه ریزی و توسعه و صندوق اعتباری خرد تشکیل شده است که اعضای هسته مرکزی و اکثریت گروه­های خرد متشکل از زنان روستا هستند و یکی از اولویتهای اصلی جامعه زنان ایجاد معیشت با توسعه صنایع دستی استخراج گردید که در نهایت پروژه منارید طرح آموزشی و معیشتی پته دوزی را ویژه بانوان اجرایی نمود. سرمایه گذار بخش خصوصی (خانم سنجری) در آذر ماه سال ۱۳۹۵ وارد روستاهای مذکور شدند و به آموزش پرداختند

هدف:

۱-افزایش آگاهی

۲- توانمندشدن جوامع محلی

۳- افزایش خودباوری

۴-افزایش مهاجرت معکوس

۵-ایجاد اشتغال زایی

شیوه اجرا طرح:

در روستای پایلوت بربرقلعه- تازه قلعه، گروه برنامه ریزی و توسعه و صندوق اعتباری خرد تشکیل شده است که اعضای هسته مرکزی و اکثریت گروه­های خرد متشکل از زنان روستا هستند و یکی از اولویتهای اصلی جامعه زنان ایجاد معیشت با توسعه صنایع دستی استخراج گردید که در نهایت  سرمایه گذار بخش خصوصی (خانم سنجری) در آذر ماه سال ۱۳۹۵ وارد روستاهای مذکور شدند و به آموزش پرداختند

اثرات اجرای طرح:

با برنامه ­ریزی، حمایت از تولیدات روستایی و سیاستگذاری مناسب درخصوص توسعه روستایی می­ توان از فرصت ­ها و مزیت­ های اقتصاد روستایی در حل مشکلات اقتصادی و شکل ­گیری اقتصاد مردم محور که یکی از ضرورت­ های تحقق اقتصاد مقاومتی است، بهره برد. این امر نیز، با توجه و حمایت ویژه مسئولان از کارآفرینان روستایی، رفع موانع تولیدات روستایی و فراهم کردن بازارهای فروش و هدف صادراتی مناسب برای تولیدات روستایی میسر خواهد بود.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *