ساخت بند ملاتی روستای ارناوه

مقدمه

رودخانه ها و آبراهه ها تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا دخالتهای انسان دچار فرسایش بستر، فرسایش و جابه جایی عرضـی میشوند. فرسایش رودخانه ای به نوبه خود موجب بروز خطرات و خسارات عدیده ای برای اراضـی مجـاور رودخانـه هـا و مسـتحدثات ساحلی میشود، به طوریکه سالانه میلیونها تن از خاکهای با ارزش اراضی حاشیه رودخانه ها دچار فرسایش شـده و عـلاوه بـر هـدر رفتن خاك با ارزش، موجب از بین رفتن زمینهای کشاورزی و پرشدن مخازن سـدها و کـاهش عمـر مفیـد آنهـا و همچنـین ایجـاد مشکلات زیادی در بهره برداری از تأسیسات آبگیری و انتقال آب میشود.

بندهای ملاتی سازههای کوچکی هستند که به منظور کاهش شیب آبراهه ها، کاهش سرعت جریان و مهار فرسـایش در آبراهه ها ساخته میشوند. مصالحی نظیر سنگ، سنگ و مالت، بتن در ساخت بندهای اصلاحی مورد استفاده قـرار میگیرد. این سازه ها در سطح گستردهای در طرحهای حفاظت خاك و آبخیزداری توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در سـالهای اخیـر مـورد استفاده قرار گرفته و بخش عمدهای از هزینه ها را به خود اختصاص داده است.

هدف:

-کنترل رسوبات

-جلوگیری از خطر سیل گیری

-توسعه بخش کشاورزی در مناطق پایین دست

شرح کار و شیوه اجرا:

بنابر درخواست اهالی روستای ارناوه به منظور احداث بند سنگی ملاتی در بالادست روستا جهت کنترل رسوبات، جلوگیری از خطر سیل گیری و توسعه بخش کشاورزی در مناطق پایین دست، در مهرماه۹۷ توسط اداره کل منابع طبیعی استان و مشارکت جوامع محلی (۱۰درصد) آغاز شد که در آذرماه به ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی رسید و با بهره برداری از آن ۱۰هکتار از اراضی کشاورزی این روستا نیز تحت آبیاری قرار می‌گیرد. این پروژه که سازه آن سنگ و سیمان می باشد به حجم ۵۵۰مترمکعب احداث شده که  ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه دربرداشته است. که این مبلغ از محل صندوق توسعه ملی تامین گردیده است.

اثرات اجرای طرح:

کنترل سیل و رسوب خاک، جلوگیری از خطر سیل گیری، و با بهره برداری از آن ۱۰هکتار از اراضی کشاورزی این روستا نیز تحت آبیاری قرار می‌گیرد.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *